Loading...

 
หน้าหลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
ผู้ใช้ :
รหัส :
เข้าระบบ
สถิติสถิติผู้เข้าชม
ผู้ใช้ระบบ   ว่าง
ออนไลน์   381
วันนี้   663
ผู้เข้าชม   10,655,958
เก็บสถิติ   1 ก.ค. 2550
  วันพุธ 3 กันยายน 255728°C  
 
โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
 
   
ความเป็นมาของโครงการความร่วมทางวิชาการ โครงสร้างองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
 
เลือกภูมิภาค
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้
 
( ภาคใต้ ) ( จังหวัดสงขลา )
ข้อมูลสถิติจังหวัดสงขลา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 341 ศูนย์ ใน 17 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 660 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 444 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 216 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 16303 คน
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสงขลา เลือกศูนย์ :
16909
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองต่อ
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
คลิกดูขนาดภาพจริง
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ 10 ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ไม่ใช่
ถนน ตำบล กำแพงเพชร
อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90180
โทรศัพท์ โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ กรมการพัฒนาชุมชน อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 400 ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 1 ชั้น 2 ห้อง
  หลังที่ 2 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นางสุใบด๊ะบินนุ้ย
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางสุใบด๊ะ บินนุ้ย วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 1 ทุน
2 ชื่อ นางสาววณิชชา แก้วสาเระ วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 3 ทุน
3 ชื่อ นางสีหย๊ะด๊ะ หมัดอะด้ำ วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 61 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 94 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 94 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 0 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 0 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 2. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 3. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 4. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 5. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 6. คลิกดูขนาดภาพจริง
แผนที่โรงเรียน : คลิกดูขนาดภาพจริง
 

พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน
 
Copyright © 2007-present All rights reserved , powered by PDIT Display Pagerank