อาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561? °C
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม

ออนไลน์: 94
วันนี้: 930
ผู้เข้าชม: 18,818,762

กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคกลาง ) ( จังหวัดสุพรรณบุรี )
เลือกจังหวัดภาคกลาง
ข้อมูลสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 254ศูนย์ ใน 10 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 483 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 160 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 323 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 9600 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี   เลือกศูนย์ :
4980
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกตาด
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ 9ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ไม่ใช่
ถนน ตำบล ห้วยขมิ้น
อำเภอ ด่านช้างจังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72180
โทรศัพท์ 0852998963 โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ กรมการพัฒนาชุมชน อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 0ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 1 ชั้น 4 ห้อง
  หลังที่ 2 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นายนัยปานเพชร
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางสาวรจนา ศรีสุข วุฒิการศึกษา ม.ปลาย
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 4 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 30 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 15 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 15 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 0 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
ภาพที่ 2. ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
ภาพที่ 3. ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
ภาพที่ 4. ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
ภาพที่ 5. ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
ภาพที่ 6. ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
แผนที่โรงเรียน : ��ԡ�٢�Ҵ�Ҿ��ԧ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน