Loading...

 
หน้าหลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
ผู้ใช้ :
รหัส :
เข้าระบบ
สถิติสถิติผู้เข้าชม
ผู้ใช้ระบบ   ว่าง
ออนไลน์   264
วันนี้   1346
ผู้เข้าชม   10,525,226
เก็บสถิติ   1 ก.ค. 2550
  วันศุกร์ 22 สิงหาคม 255730°C  
 
โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
 
   
ความเป็นมาของโครงการความร่วมทางวิชาการ โครงสร้างองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
 
เลือกภูมิภาค
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้
 
( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ( จังหวัดมุกดาหาร )
ข้อมูลสถิติจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 209 ศูนย์ ใน 7 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 226 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 220 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 6 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 7446 คน
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดมุกดาหาร เลือกศูนย์ :
8407
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมชัย
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
คลิกดูขนาดภาพจริง
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ 77 หมู่ 2 ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ไม่ใช่
ถนน ตำบล ผึ่งแดด
อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 089-7154319 โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ กรมการศาสนา อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 0 ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 1 ชั้น 1 ห้อง
  หลังที่ 2 1 ชั้น 1 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นายผลสุพร
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางอรวรรณ สุพร วุฒิการศึกษา ป.ตรี (บธ.บ.)
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 4 ทุน
2 ชื่อ นางสุนิษา เทพศรีหา วุฒิการศึกษา ปวส.
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 4 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 37 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 0 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 0 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 0 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 2. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 3. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 4. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 5. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 6. คลิกดูขนาดภาพจริง
แผนที่โรงเรียน : คลิกดูขนาดภาพจริง
 

พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน
 
Copyright © 2007-present All rights reserved , powered by PDIT Display Pagerank