Loading...

 
หน้าหลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
ผู้ใช้ :
รหัส :
เข้าระบบ
สถิติสถิติผู้เข้าชม
ผู้ใช้ระบบ   ว่าง
ออนไลน์   700
วันนี้   5932
ผู้เข้าชม   10,649,259
เก็บสถิติ   1 ก.ค. 2550
  วันอังคาร 2 กันยายน 255729°C  
 
โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
 
   
ความเป็นมาของโครงการความร่วมทางวิชาการ โครงสร้างองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
 
เลือกภูมิภาค
ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้
 
( ภาคใต้ ) ( จังหวัดสงขลา )
ข้อมูลสถิติจังหวัดสงขลา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 341 ศูนย์ ใน 17 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 660 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 444 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 216 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 16303 คน
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสงขลา เลือกศูนย์ :
2192
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.สะบ้าย้อย
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
คลิกดูขนาดภาพจริง
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ 1 ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ไม่ใช่
ถนน ราชฎร์บำรุง ตำบล สะบ้าย้อย
อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90210
โทรศัพท์ 074-377199 โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ ท้องถิ่นจัดตั้งเอง อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 0 ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 1 ชั้น 2 ห้อง
  หลังที่ 2 1 ชั้น 2 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นางชลลดาวุฒิพงศ์ถวิล
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์ -
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางจันธิมา หนูคล้าย วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 3 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 51 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 18 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 33 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 0 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 2. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 3. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 4. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 5. คลิกดูขนาดภาพจริง
ภาพที่ 6. คลิกดูขนาดภาพจริง
แผนที่โรงเรียน : คลิกดูขนาดภาพจริง
 

พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน
 
Copyright © 2007-present All rights reserved , powered by PDIT Display Pagerank