กลับหน้าหลัก
หน้ารวมภาพข่าวกิจกรรม
แสดงภาพข่าวปี : พิมพ์หน้านี้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” รุ่นที่ 1 จังหวัดอุดรธานี
25/4/2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งที่ 2(9)/2560
12/4/2560
ประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งที่ 1(13)/2560
30/3/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ รมป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโครงการอบรมสัมมนา ณ จังหวัดอุบลราชธานี
20/3/2560
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งที่ 1(8)/2560
17/3/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ รมป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโครงการอบรมสัมมนา ณ จังหวัดบุรีรัมย์
06/3/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
3/3/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการ รมป.2 (ศูนย์กรุงเทพฯ , นครนายก , สุพรรณบุรี , ตรัง)
22/2/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งพิเศษที่ 1/2560 มหาสารคาม ,กำแพงเพชร ,นครราชสีมา ,นครศรีธรรมราช , สงขลา ,ยะลา
22/2/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการร่วม โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งพิเศษที่ 1/2560 (ภาคการศึกษาที่ 2/2559) (เชียงราย ,ลำปาง ,อุตรดิตถ์ ,ศรีสะเกษ ,อุบลรา
22/2/2560
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการ รมป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโครงการอบรมสัมมนา ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
10/2/2560
ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference คณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วมมือฯ (รมป.2)
8/2/2560
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ รมป. 2 ครั้งที่ 1(20)/2560
2/2/2560
โครงการ รมป.2 จังหวัดยะลา จัดโครงการ จัดงานนิทรรศการผลงานบูรณาการศาสตร์และศิลป์กลิ่นไอปฐมวัย
24/1/2560
การประชุมเลขานุการศูนย์การศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1(12)/2560
20/1/2560
ขึ้นด้านบน | พิมพ์หน้านี้